ANBI

Naam instelling: stichting Race voor een Wees

RSIN: stichting Race voor een Wees

Fiscaal nummer: 8503 25 985

Post en bezoekadres: Unescostraat 37, 2674KA, ’s-Gravenzande

Doelstelling stichting:

Het doel van de stichting Race voor een Wees is de realisatie van een nieuw kindertehuis. Dit in samenwerking met de stichting Tunas Rajawali, onze partner, in Semarang Indonesië. Dit nieuwe kindertehuis zal onderdak bieden aan 120 kansarme straat- en weeskinderen.

Hoofdlijnen van beleidsplan:

PLAN KINDERTEHUIS: Na overleg met de stichting Tunas Rajawali en diverse bouwkundige experts is gezamenlijk besloten dat een nieuw kindertehuis de beste en meest duurzame oplossing is. Het huidige pand is danig in verval en bovendien veel te klein voor het aantal kinderen. Daarnaast is het huis een huurpand. Opknappen daarvan zou gepaard gaan met een enorme huurverhoging. Geschikte andere huurpanden zijn helaas niet beschikbaar en zouden ook weer voor een tijdelijke oplossing zorgen. De Indonesische architect Ir. T.S. Kurniawan heeft in samenspraak met st. Tunas Rajawali en st. Race voor een Wees tekeningen en kostenberekeningen gemaakt voor een nieuw kindertehuis. Het project is berekend op de opvang van 120 kinderen. Daarnaast bevat het project ook diverse bijgebouwen die kunnen worden gebruikt voor een dokterspraktijk inclusief verloskundige praktijk en diverse andere sociale activiteiten.

Fase 1: Aankoop bouwgrond. Deze fase is reeds in 2011 afgerond. Er is toen gezocht naar een geschikte locatie voor de bouw van een nieuw kindertehuis, hierbij was het belangrijk dat de beoogde buurt veilig was en op beperkte afstand zou liggen tot het centrum en andere basis voorzieningen (o.a. school, winkels). Een te grote afstand zou op de lange termijn veel kosten meebrengen voor het dagelijkse transport van de kinderen en zou de maatschappelijke rol die de stichting in haar omgeving heeft beperken. In oktober 2011 werd een geschikte locatie gevonden in de buurt genaamd Graha Padma. De scholen van de kinderen zijn nu op maximaal twee kilometer afstand, en het centrum van Semarang is op vijf kilometer afstand. Nadat de autoriteiten een bouwvergunning hebben afgegeven is er over gegaan tot de aankoop van dit stuk grond door stichting Tunas Rajawali met behulp van Indonesische zakenlui.

Fase 2: Bouw hoofdcomplex & bijgebouwen. Deze fase is van start gegaan begin 2014 en bestaat uit de bouw van het hoofdcomplex van kindertehuis om te kunnen voorzien in de basis voorzieningen voor de opvang van 120 kinderen. Het hoofdcomplex bestaat uit twee slaapzalen, een keuken en een eetzaal. De slaapzalen bevatten 16 kamers in twee verdiepingen. Iedere kamer heeft vier slaapplaatsen met een studeerruimte en is voorzien van douche en toilet. Tussen beide slaapzalen bevindt zich de keuken en de eetzaal.

WERVING SPONSORGELD: Door middel van diverse ludieke lokale acties gehouden in en rondom het Westland is geld bijeen gezameld. Deze acties variëren van een loterijen tijdens de bekende zomerweekfeesten in Naaldwijk, De Lier, Maasdijk en ’s-Gravenzande) tot het organiseren van een kerstmarkt en bedrijven evenementen zoals karten bij van den Ende Karting in Poeldijk. Updates van activiteiten treft u op onze website en of facebook pagina. Daarnaast ontvangt de stichting giften van betrokken particulieren, bedrijven en fondsen.

BEHEER VERMOGEN: volgt (REKENING)

BESTEDING VERMOGEN: volgt

Functie van bestuurders:

Voorzitter: Dhr Ottevanger, Jacob Cornelis

Secretatis: Dhr van den Berg, Maurice Cornelis Philippus

Penningmeester: Dhr Voogd, Robert Nicolaas

Beloningsbeleid:

Bestuurders van de stichting Race voor een Wees ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen betaalde werknemers in dienst en voert haar activiteiten uitsluitend uit met vrijwilligers.

Uitgeoefende activiteiten

Updates van activiteiten treft u op onze website en of facebook pagina.

Financiële verantwoording

Vanaf 1 januari 2014 moet uw ANBI een financiële verantwoording publiceren op internet. Dit betekent dat u voor uw ANBI de volgende informatie moet publiceren:

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting

U moet de financiële verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite. U moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011.

Race voor een Wees