Stichting race voor een wees

De stichting

Stichting Race voor een Wees is in 2010 opgericht door een groep mensen die sinds 2009 nauwe banden onderhouden met het huidige kindertehuis, de directie, de medewerkers en vrijwilligers. Toen een aantal van hen in 2009 afreisden naar Indonesië om het kindertehuis te bezoeken, was het oorspronkelijke kindertehuis met de grond gelijk gemaakt. Na wat onderzoek bleek dat de leiding, samen met 150 kinderen, plotsklaps op straat was komen te staan. Voor 60 overgebleven kinderen werd tijdelijk onderdak gevonden in het huidige huis. Dit huis stond leeg en kon worden gehuurd. Begaan met het lot van de kinderen en aangestoken door het enthousiasme van de leiding, is toen de stichting Race voor een Wees opgericht.

Race voor een wees
STICHTING RACE VOOR EEN WEES

DOEL VAN DE STICHTING

Het doel van de stichting ‘Race voor een Wees’ is de realisatie van een nieuw kindertehuis en goede leefomgeving tevens te helpen met Exploitatie. En in de toekomst op de achtergrond het werk blijven steunen en helpen waar nodig. Dit in samenwerking met de stichting Tunas Rajawali, onze partner, in Semarang Indonesië ter plekken. Dit nieuwe kindertehuis zal onderdak bieden aan +/- 120 kansarme straat- en weeskinderen.

 

Race voor een Wees