Plan kindertehuis

Na overleg met de stichting Tunas Rajawali en diverse bouwkundige experts is gezamenlijk besloten dat een nieuw kindertehuis de beste en meest duurzame oplossing is. Het huidige pand is danig in verval en bovendien veel te klein voor het aantal kinderen. Momenteel wordt elk mogelijk plekje in het huis benut. Daardoor is er nu bijvoorbeeld ook geen enkele speelgelegenheid. Ook moeten de kinderen al om vier uur ’s ochtends opstaan, omdat er te weinig wasgelegenheden zijn. Daarnaast is het huis een huurpand. Opknappen daarvan zou gepaard gaan met een enorme huurverhoging. Geschikte andere huurpanden zijn helaas niet beschikbaar en zouden ook weer voor een tijdelijke oplossing zorgen.
De Indonesische architect Ir. T.S. Kurniawan heeft in samenspraak met st. Tunas Rajawali en st. Race voor een Wees tekeningen en kostenberekeningen gemaakt voor een nieuw kindertehuis. Het project is berekend op de opvang van zo’n 120 kinderen. Daarnaast bevat het project ook diverse bijgebouwen die kunnen worden gebruikt voor een dokterspraktijk inclusief verloskundige praktijk en diverse andere sociale activiteiten. Daarnaast wordt er een bakkerij gemaakt die moet zorgen voor een stukje exploitatie en werkgelegenheid. In totaal is hiervoor ongeveer 7000 m2 grond nodig.

Fase 1:

Fase een is 2011 afgerond. Er is toen gezocht naar een geschikte locatie voor de bouw van een nieuw kindertehuis, hierbij was het belangrijk dat de beoogde buurt veilig was en op beperkte afstand zou liggen tot het centrum en andere basis voorzieningen (o.a. school, winkels). Een te grote afstand zou op de lange termijn veel kosten meebrengen voor het dagelijkse transport van de kinderen en zou de maatschappelijke rol die de stichting in haar omgeving heeft beperken. In oktober 2011 werd een geschikte locatie gevonden in de buurt genaamd Graha Padma. De scholen van de kinderen zijn nu op maximaal twee kilometer afstand, en het centrum van Semarang is op vijf kilometer afstand. Nadat de autoriteiten een bouwvergunning hebben afgegeven is er over gegaan tot de aankoop van dit stuk grond (foto 4 & 5) door stichting Tunas Rajawali met behulp van Indonesische zakenlui.

els en kitty
Foto 4. Els de La Croix en Kitty Abbema hoofd leiding van het kindertehuis
graaf
Foto 5. Bouwklaar maken van de grond

 

Fase 2:

bestaat uit de minimale behoefte om het kindertehuis op te kunnen starten en bevat alleen een hoofdcomplex. Het hoofdcomplex bestaat uit twee slaapzalen, een keuken en een eetzaal

Voorbeeld weeshuis 3D
Voorbeeld weeshuis 3D

De slaapzalen bevatten 16 kamers. Iedere kamer heeft vier slaapplaatsen met een studeerruimte en is voorzien van douche en toilet. Tussen beide slaapzalen bevindt zich de keuken en de eetzaal. Daarnaast zijn er plannen voor extra ruimtes voor het ontvangen van gasten, het huisvesten van het personeel en het voeren van een dokterspraktijk. Voor de dokterspraktijk zijn plannen gemaakt met dr. Hassan, een bevriende arts die al jaren belangeloos de gezondheidszorg in het kindertehuis voor zijn rekening neemt. Daarnaast is er een nierdialyse apparaat geschonken, en wordt er gekeken of hier op een goede manier gebruik van kan worden gemaakt. Er is ook behoefte aan verloskundige zorg, en door een aantal verloskamers te realiseren wordt gehoopt de situatie van moeder en kind te verbeteren.

Race voor een Wees

Geef een reactie

Or

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *