Introductie

Indonesië bestaat uit ruim 17.000 eilanden, waarvan Java, Sumatra, Kalimantan, Nieuw-Guinea en Sulawesi de vijf grootste zijn. Java is het dichtstbevolkte eiland ter wereld met 130 miljoen bewoners. Ondanks dat Indonesië vele natuurlijke rijkdommen bevat (o.a. aardolie en aardgas), leeft 29% van de bevolking onder de armoedegrens. Een gemiddeld Indonesisch gezin moet rondkomen van 50 euro per maand. De helft van de bevolking bestaat uit jongeren (<24 jaar) en met name kinderen (32% is onder de 18 jaar) (Unicef 2009). Deze groep wordt hiermee extra hard getroffen door de moeilijke omstandigheden en naar schatting leven er dan ook ongeveer 170.000 straatkinderen in de twaalf grootste steden van Indonesië (Irwanto 2009). Straatkinderen zijn niet per definitie thuisloos of zonder familie, maar ze leven in een situatie waar geen bescherming, toezicht of sturing van verantwoordelijke volwassen is. Hierdoor zijn straatkinderen kwetsbaarder en vaker slachtoffer van geweld of misbruik. Door het gebrek aan scholing is ook de toekomst voor deze kinderen somber en beperkt. Semarang, gesitueerd aan de Noordkust van Java, is de negende stad van het land met ongeveer 1,5 miljoen inwoners. Aldaar zet stichting Tunas Rajawali zich in voor lokale kansarme straat- en weeskinderen. Dit doen ze door zo veel mogelijk kinderen op te vangen in een gehuurd kindertehuis genaamd ‘the Eagle’s nest’. Op dit moment worden er 65 kinderen/baby’s opgevangen. De toekomst van het kindertehuis is echter in gevaar omdat het tehuis in een zeer slechte staat verkeert (foto galerie ). Plafonds zijn aangevreten door termieten en de muren en vloeren worden geteisterd door vocht waardoor schimmel en ongedierte (o.a. ratten en muizen) vrij spel hebben. Hierdoor is het tehuis een ongezonde en onveilige leefomgeving geworden. Daarnaast is er een grote behoefte aan uitbreiding om een groter aantal kinderen te kunnen opvangen, waarvoor momenteel geen ruimte is.

Kapotte kindertehuis
Kapotte kindertehuis
Race voor een Wees

Geef een reactie

Or

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *